Ailenizin köklerini, unutulmuş öykülerini sonraki kuşaklara aktaralım.