İzzet Bey II Dünya savaşı sırasındaki “Pasif Korunma Tedbirleri”ni anlatıyor.